اختلالات دو قطبي

اختلال دو قطبی

16,000 تومان

زبان: فارسی

نوع فایل: MP3

حجم: 84 مگابایت

مدت زمان: 2 ساعت و 42 دقیقه

دانلود فایل پس از پرداخت وجه  


یک دقیقه از این فایل

Qucik View
اختلال شخصیت

اختلال شخصیت

30,000 تومان

زبان: فارسی

نوع فایل: MP3

حجم: 111 مگابایت

مدت زمان: 11 ساعت و 35 دقیقه

دانلود فایل پس از پرداخت وجه  


یک دقیقه از این فایل

Qucik View
اختلال شخصیت مرزی و نقش مادر

اختلال شخصیت مرزی و نقش مادر

16,000 تومان

زبان: فارسی

نوع فایل: MP3

حجم: 62 مگابایت

مدت زمان: 2 ساعت و 16 دقیقه

دانلود فایل پس از پرداخت وجه  


یک دقیقه از این فایل

Qucik View
اختلال وحشت زدگی

اختلال وحشت زدگی

12,000 تومان

زبان: فارسی

نوع فایل: MP3

حجم: 15 مگابایت

مدت زمان: 22 دقیقه

دانلود فایل پس از پرداخت وجه  


یک دقیقه از این فایل

Qucik View
اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی

10,000 تومان

زبان: فارسی

نوع فایل: MP3

حجم: 91 مگابایت

مدت زمان: 2ساعت و 41 دقیقه

دانلود فایل پس از پرداخت وجه  


یک دقیقه از این فایل

Qucik View
تیپ های شخصییتی

تیپ های شخصییتی از دکتر هلاکویی

24,000 تومان

شخصیت سالم: 4 ساعت و 49 دقیقه

تیپ های شخصیتی نرمال: 4 ساعت و 22 دقیقه

تشکیل و تکامل شخصیت:2 ساعت و 59 دقیقه

اختلالات شخصیت: 11 ساعت و 35 دقیقه

Qucik View
شخصیت شکاک یا پارانوئید

شخصیت شکاک یا پارانویید از دکتر دانش فروغی

16,000 تومان

شايد تاکنون اصطلاح «پارانوئيد» به گوش تان خورده باشد که به طور معمول با اصطلاح بدبيني يا سوء ظن از آن ياد مي شود. افرادي که ناچارند با فردي مبتلا به پارانوئيد تعامل داشته باشند، شرايط دشواري را تجربه مي کنند. اين ويژگي منفي گاهي آن قدر در فرد عميق است که روان شناسان شخصيت او را با همين ويژگي، شناسايي و نام گذاري مي کنند.  افراد بدبين که با اين ويژگي شناخته مي شوند در روابط فردي، اجتماعي و کاري خود موجب آزار ديگران مي شوند و آن ها را به ستوه مي آورند. بدترين شرايط را همسران اين افراد تجربه و تحمل مي کنند. شماري از مردم بدون دليل، سوء ظن دارند تا جايي که اين افکار «پارانوئيد»، کار و زندگي خانوادگي آنان را مختل کرده است. به همين سبب در اين نوشتار به معرفي نشانه ها و مسائل درباره اين اختلاف مي پردازيم.

Qucik View
کارگاه شناخت، تشخیص و درمان اختلال اضطراب فراگیر

کارگاه شناخت، تشخیص و درمان اختلال اضطراب فراگیر

28,000 تومان

 ضبط شده در کلاس درس

 زبان: فارسی

 نوع فایل: MP3

 حجم: 558 مگابایت

 مدت زمان: 14 ساعت و 39 دقیقه

 دانلود فایل پس از پرداخت وجه  


یک دقیقه از این فایل

Qucik View