ارتباط و مهارت های ارتباطی
0 out of 5

ارتباط

4,500 تومان

 زبان: فارسی

 نوع فایل: MP3

 حجم: 303 مگابایت

 مدت زمان: 3 ساعت و 42 دقیقه

 دانلود فایل پس از پرداخت وجه  

Qucik View
اعتماد به نفس
0 out of 5

اعتماد به نفس

4,500 تومان

 زبان: فارسی

 نوع فایل: MP3

 حجم: 265 مگابایت

 مدت زمان: 3 ساعت و 14 دقیقه

 دانلود فایل پس از پرداخت وجه  

Qucik View
0 out of 5

جرات مندی

4,500 تومان

 زبان: فارسی

 نوع فایل: MP3

 حجم: 278 مگابایت

 مدت زمان: 3 ساعت و 24 دقیقه

 دانلود فایل پس از پرداخت وجه  


یک دقیقه از این فایل

Qucik View