مصاحبه تشخیصی

16,000 تومان

توانایی اجرای یک مصاحبه تشخیصی و بالینی (Clinical Interview) جامع نخستین و اساسی ترین گام در ارزیابی و درمان بیمار است. برای اجرای یک مصاحبه موثر و سلیس ، متخصصان بهداشت روانی باید اصول اساسی و زیر بنایی فرآیند را بدانند. بطور کلی مصاحبه دارای چهار بعد و پنج مرحله است. ابعاد مصاحبه شامل رابطه (Rapport) ، تکنیک (Technique)، وضعیت روانی (mental Status) و تشخیص (Diagnosis) است. مراحل مصاحبه نیز شامل سه مرحله کلی شروع و بازگشایی (آماده کردن و غربال مشکل) ، مرحله میانی (شامل پیگیری نظریات اولیه ، اخذ تاریخچه روان پزشکی ، ارائه تشخیص و پسخوراند) و مرحله پایانی (پیش آگهی و تعیین برنامه‌درمانی) است.

no sidebar

 ضبط شده درکلاس

 زبان: فارسی

 نوع فایل: MP3

 حجم: ۱۴۳ مگابایت

 مدت زمان: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه

 دانلود فایل پس از پرداخت وجه